En optimal lärmiljö…

Hur ser den ut? Vad säger forskningen? Hur kommer vi dit? Det var temat för vår studiedag i augusti. Men hur skulle vi ta oss an det? Jag och skolans utvecklingsledare, som planerade det hela, ville hitta en ingång som satte fart på allas våra tankar och utmanade oss lite extra. Efter att ha diskuterat…

Mod, lust och systematik – förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund?

  Sedan 2010 innehåller Skollagen meningen ”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det hela låter självklart men kravet är alltså mycket nytt, om vi ser till ett skolhistoriskt perspektiv. Det har nu gått sex år och utbildningsvetenskapen är en fortsatt försvinnande liten del av den forskning som bedrivs i Sverige. Såväl nationell…