Rektorsbrev mars 2017

Vår kompetenta, professionella personal Skollagen kräver att tjänstgörande lärare ska vara behöriga och legitimerade. I grundskolan i Sverige har andelen legitimerade lärare mätt i heltidstjänster sjunkit från 72,7% förra läsåret till 71,4% detta läsår. Vi har ett akut läge i Sverige med stor brist på behöriga lärare. Jag är så otroligt glad över att vi…