En optimal lärmiljö…

Hur ser den ut? Vad säger forskningen? Hur kommer vi dit? Det var temat för vår studiedag i augusti. Men hur skulle vi ta oss an det? Jag och skolans utvecklingsledare, som planerade det hela, ville hitta en ingång som satte fart på allas våra tankar och utmanade oss lite extra. Efter att ha diskuterat…