Rektorsbrev mars 2017

Vår kompetenta, professionella personal

Skollagen kräver att tjänstgörande lärare ska vara behöriga och legitimerade. I grundskolan i Sverige har andelen legitimerade lärare mätt i heltidstjänster sjunkit från 72,7% förra läsåret till 71,4% detta läsår. Vi har ett akut läge i Sverige med stor brist på behöriga lärare. Jag är så otroligt glad över att vi har 82,9% behörighet idag och räknar med 97,1% lärarbehörighet på Backeboskolan till hösten.

På förskolan är andelen behöriga förskollärare 33,3%. Vi ligger i snittet för vad de flesta förskolor har men inom denna lärarkår finns det också en enorm brist. Utöver behöriga förskollärare har vår personal utbildning som barnskötare och dans/bild pedagoger.

Jag kan konstatera att våra lärare är hett eftertraktade på marknaden. För att behålla vår kompetenta, professionella personal behöver vi vara en attraktiv arbetsplats. För att vara en attraktiv arbetsplats krävs bra lön för det arbete man lägger ner, bra arbetsmiljö och arbetsmaterial, en bra chef, kompetenta medarbetare, tydlig styrkedja från huvudman (styrelse) till arbetstagare samt bra samarbetspartner, som i detta läge är ni vårdnadshavare.

 

NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Backeboskolans grundskollärare har under året fortbildat sig inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) via Specialpedagogiska skolmyndigheten. Studiepaketet har varit uppskattat bland personalen och har också sträckt sig mot förskolans personal och fritidspersonal. Vi kommer att fortsätta att säkerställa vår kompetens under kommande läsår.

 

Digital kompetens från åk 1

Förra torsdagen beslöt regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan gällande digital kompetens.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

  Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Backeboskolan har valt att tillämpa ändringarna från och med höstterminen 2017.

  Digitala verktyg

  Vi använder redan en mängd digitala verktyg i vår undervisning. I de appar vi använder görs eleverna delaktiga genom att arbetet i apparna direkt i realtid kan ge feedback. Här har vi ett axplock av det vi använder:

  Läsa med öronen: Legimus, intowords, skolstil2
  Alternativt berättande: Bookcreator, Keynote, Prezi, Tellagami, Imovie Tid, struktur och planering: Time timer, Timstock, Popplet
  Skapa delaktighet: kahoot, Mentimeter
  Fonologisk medvetenhet: Bornholmslek
  Skapa eget material: Bitsboard
  Slå upp förklara och översätta: NE, Google translate
  Spara och dela: OneDrive

  Internationellt forskningsprojekt – matematik i årskurs 1

   

  Timplan

  Backeboskolans timplan är reviderad inför terminsstart lå 17-18. Vi har gjort några justeringar som har gjort att vår timplan i större utsträckning är likadan som Nacka kommuns. Skollagen ger antal timmar för varje elev i respektive ämne från åk 1-9. För att kunna säkerställa att alla elever får den tid de har rätt till har vi en timplan som stämmer överens med Nacka kommun avseende åren åk 1-6.

  Barngrupperna i förskolan

  Planen är att ytterligare kunna minska barngruppen på förskolan inför höstterminen 2017. Efter att vi har tagit in alla syskonförturer under våren så skulle vi landa på ett antal om ca 33 barn i förskolan. Det jag jobbar på är att få en anpassad hyra efter dessa 33 barn. Jag ska få ett besked i slutet av månaden. Resonemanget från mitt håll är att övervåningen inte kan klassas som en egen avdelning. Övervåningen brister vad gäller dagsljusinsläpp, ventilation och brandsäkerhet. Vi har fått ett föreläggande om att vi från och med den 22 maj inte får ha barn på den högra delen på övervåningen.

  Gränsdragningslista förskolans utemiljö

  Nacka kommun har en ny gränsdragningslista och är numera ansvarig för utemiljön på förskolan. De frågor jag jobbar aktivt med är:

 • –  Dränering och omläggning av mark
 • –  Putsning fasad
 • –  Dra ny el
 • –  Fettavskiljare
 • –  Skugga på gården

   

  Årshjul för föräldramöten

  Vi har ett årshjul gällande våra föräldramöten och det ser ut så här för hela enheten:

  Augusti/september: Föräldramöten men en gemensam uppstart med rektor/föreningsrepresentant/utvecklingsledare mfl. Fokus på övergripande frågor, årets fokusområden mm.

  Januari: Backebo MeetUp. Möjlighet för föräldrar att lära känna vår verksamhet och själva bidra.

  April: Föräldramöten i den egna gruppen/klassen. Verksamhetsnära frågor för gruppen.

   

Forskning
Monica Karlsson, lärare i åk 1,  deltar i FoNS-projektet (Foundational Number Sense). Det är ett internationellt, flerårigt projekt som finansieras av vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att undersöka och jämföra hur skolor och föräldrar i Sverige och England på olika sätt skapar förutsättningar för barn att utveckla grundläggande taluppfattning. Om ni vill läsa mer kan ni gå in på www.mnd.sy.se/fons

 

Bilfri vecka

Under vecka 14 kommer vi uppmana till bilfri vecka på grundskolan. Det ni behöver göra om ni skjutsar era barn till skolan är att lämna barnen en liten bit ifrån skolan så att de går den sista biten. Vi vill lätta på trafiksituationen precis vid infarten till skolan samt belysa det hälsosamma med att gå en bit till skolan, man ökar sin prestation med lite rörelse innan skolstart. För några år sedan anordnade några vårdnadshavare en vandrande skolbuss. Det var ett uppskattat initiativ och går till så att några föräldrar går samman och turas om att gå med flera barn till skolan. Kanske är det några som blir sugen på att starta upp en vandrande skolbuss igen.

 

Arbets- och fixardag 22 april

Den 22 april är det arbetsdag för alla föreningsmedlemmar både på förskolan och grundskolan. Det kommer en inbjudan från föreningen.

 

Jag önskar er en fin vecka i vårsolen!

//Jessica Grandin, rektor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s