Mod, lust och systematik – förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund?

  Sedan 2010 innehåller Skollagen meningen ”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det hela låter självklart men kravet är alltså mycket nytt, om vi ser till ett skolhistoriskt perspektiv. Det har nu gått sex år och utbildningsvetenskapen är en fortsatt försvinnande liten del av den forskning som bedrivs i Sverige. Såväl nationell…