Backebo Meetup – föräldramöte de luxe?

En kväll i januari fylldes skolan av föräldrar som kommit för att delta i Backebo Meetup 2017. Ett föräldramöte och öppet hus av ett annorlunda slag där pedagoger, elever och några externa föreläsare höll sammanlagt valbara 21 workshops som på olika sätt beskrev Backeboskolans arbetssätt. Deltagare var både föräldrar som redan har barn på vår förskola/skola…

Programmering på fritids

Tänk att jag skulle bli en programmeringsfantast! Det hade jag inte anat när jag i augusti fick i uppdrag att hålla i  programmering på fritids. Först kände jag mig lite förvirrad. Var skulle jag börja? Hur skulle jag göra? Men efter en termin är jag nu helt biten, och eleverna likaså. I vår blogg kommer…

En optimal lärmiljö…

Hur ser den ut? Vad säger forskningen? Hur kommer vi dit? Det var temat för vår studiedag i augusti. Men hur skulle vi ta oss an det? Jag och skolans utvecklingsledare, som planerade det hela, ville hitta en ingång som satte fart på allas våra tankar och utmanade oss lite extra. Efter att ha diskuterat…

Mod, lust och systematik – förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund?

  Sedan 2010 innehåller Skollagen meningen ”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det hela låter självklart men kravet är alltså mycket nytt, om vi ser till ett skolhistoriskt perspektiv. Det har nu gått sex år och utbildningsvetenskapen är en fortsatt försvinnande liten del av den forskning som bedrivs i Sverige. Såväl nationell…

Bildlärarens möte med Levande Verkstad

Vi försöker alltid låta alla nyanställda få en kortare utbildning i Levande Verkstad. Internt av våra egna LV-pedagoger eller på Stockholms Södra Folkhögskola. Här delar Backeboskolans slöjd- och bildlärare med sig av sina reflektioner från den utbildning hon gått detta år. ______________________________________________________________ Under våren har jag haft äran att få delta på en inspirationskurs i…

Levande Verkstad – vad är det?

Levande Verkstad är en bild- och formpedagogisk metod som utgår från att alla människor är skapande och har ett behov av att uttrycka sig. Den är sprungen ur Bauhausrörelsen och grundad av Adelyn Cross-Eriksson. Metoden är inte egentligen anpassad till barn och unga, och i grunden förekommer heller ingen bedömning eftersom man anser att det…